1. Home
  2. /
  3. Kennisbank

Front-end development

Front-end ontwikkeling verwijst naar de ontwikkeling van de gebruikersinterface van een website of applicatie. Het omvat alle technologieën en tools die worden gebruikt om de visuele en interactieve aspecten van een website of applicatie te creëren. Dit omvat HTML, CSS en JavaScript.

Hoe worden technieken gebruikt bij front-end development?

HTML (Hypertext Markup Language) wordt gebruikt om de inhoud van een webpagina te structureren en op te maken. Het beschrijft de semantiek van de inhoud, zoals koppen, alinea's en lijsten. CSS (Cascading Style Sheets) wordt gebruikt om de presentatie van de inhoud te definiëren, zoals de kleur, het lettertype en de lay-out van de pagina. JavaScript wordt gebruikt om interactieve functies toe te voegen, zoals animaties, pop-ups en formulieren.

Toegankelijkheid

Front-end ontwikkeling omvat ook responsief ontwerp, wat betekent dat websites en applicaties worden ontwikkeld om zich aan te passen aan verschillende schermgroottes en apparaten, zoals smartphones, tablets en desktopcomputers. Hierdoor wordt de gebruikerservaring verbeterd en wordt de website toegankelijker voor een groter publiek.

Toegankelijkheid

Een andere belangrijke overweging bij front-end ontwikkeling is toegankelijkheid. Hierbij wordt rekening gehouden met mensen met visuele, auditieve of motorische beperkingen, zodat zij ook de website of applicatie kunnen gebruiken. Dit omvat bijvoorbeeld het gebruik van alt-tags voor afbeeldingen en het creëren van een duidelijke navigatiestructuur.

Samenvatting

In het kort is front-end ontwikkeling het proces van het creëren van de visuele en interactieve aspecten van een website of applicatie. Het omvat HTML, CSS en JavaScript en richt zich op responsief ontwerp en toegankelijkheid om de gebruikerservaring te verbeteren.

Opslag van gegevens