1. Home
  2. /
  3. Kennisbank

Header tags

Header tags zijn HTML-tags die worden gebruikt om koppen en subkoppen in een webpagina te definiëren. Er zijn zes niveaus van header tags, variërend van H1 (de belangrijkste kop) tot H6 (de minst belangrijke kop).

Het gebruik van header tags is belangrijk voor webdesign om de volgende redenen:

  1. Verbeterde leesbaarheid: Het gebruik van header tags helpt de leesbaarheid van een webpagina te verbeteren. Door koppen en subkoppen te gebruiken, kunnen lezers snel zien waar een bepaald gedeelte van de tekst over gaat en kunnen ze gemakkelijker door de inhoud navigeren.
  2. SEO: Header tags zijn belangrijk voor zoekmachine-optimalisatie (SEO). Zoekmachines gebruiken header tags om de inhoud van een pagina te begrijpen en te indexeren. Het gebruik van H1-tags voor de belangrijkste kop en H2-tags voor subkoppen kan bijvoorbeeld helpen om de relevantie van de inhoud voor zoekwoorden te versterken.
  3. Structurering van de inhoud: Header tags helpen ook bij het structureren van de inhoud van een pagina. Door de inhoud in verschillende kopniveaus te verdelen, kan de lezer snel een idee krijgen van de algemene structuur van de pagina en zich gemakkelijker oriënteren.
  4. Toegankelijkheid: Het gebruik van header tags is ook belangrijk voor de toegankelijkheid van een website. Screenreaders en andere hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking gebruiken header tags om de inhoud van een pagina voor te lezen en te structureren.

Al met al zijn header tags dus een belangrijk onderdeel van webdesign en kunnen ze bijdragen aan de leesbaarheid, SEO, structurering en toegankelijkheid van een website. Het is dus belangrijk om ze op de juiste manier te gebruiken in uw webpagina's.

Meer weten over Header tags?

Opslag van gegevens 

Wij werken onder andere voor: