1. Home
  2. /
  3. Kennisbank

Meta tags en descriptions

Meta tags en descriptions zijn HTML-elementen die worden gebruikt om zoekmachines en gebruikers informatie te geven over de inhoud van een webpagina. Ze zijn belangrijk voor SEO (Search Engine Optimization) omdat ze zoekmachines helpen bij het begrijpen van de inhoud van een pagina en hoe deze relevant kan zijn voor zoekopdrachten van gebruikers.

Meta Tags

Een meta tag is een HTML-element dat informatie over een webpagina bevat, zoals de titel, beschrijving en trefwoorden. Meta tags worden meestal in de head-sectie van een HTML-document geplaatst en zijn niet zichtbaar voor gebruikers die de pagina bekijken.

De meest voorkomende meta tags zijn:

  1. Title tag: De title tag is het belangrijkste element van een meta tag en geeft de titel van een pagina weer in de zoekresultaten van een zoekmachine. Het moet de belangrijkste trefwoorden van de pagina bevatten en niet meer dan 60 tekens lang zijn.
  2. Description tag: De description tag geeft een korte samenvatting van de inhoud van een pagina weer en wordt weergegeven onder de titel in de zoekresultaten van een zoekmachine. Het moet de belangrijkste trefwoorden van de pagina bevatten en niet meer dan 160 tekens lang zijn.
  3. Keyword tag: De keyword tag was vroeger belangrijk voor SEO, maar wordt tegenwoordig minder vaak gebruikt door zoekmachines. Het bevat een lijst van trefwoorden die relevant zijn voor de inhoud van een pagina.

Meta descriptions

Een meta description is een korte samenvatting van de inhoud van een webpagina die wordt weergegeven onder de titel in de zoekresultaten van een zoekmachine. Het is geen HTML-element zoals een meta tag, maar wordt in plaats daarvan geschreven als een deel van de inhoud van de pagina.

Een goede meta description moet:

  1. Relevant zijn voor de inhoud van de pagina en de zoekopdracht van de gebruiker.
  2. Een oproep tot actie bevatten die gebruikers aanmoedigt om op de link te klikken en de pagina te bezoeken.
  3. Niet langer zijn dan 160 tekens.

Het belang van meta tags en descriptions voor SEO

Meta tags en descriptions zijn belangrijk voor SEO omdat ze zoekmachines helpen bij het begrijpen van de inhoud van een webpagina en hoe deze relevant kan zijn voor zoekopdrachten van gebruikers. Als de meta tags en descriptions relevant zijn en goed geschreven, kunnen ze bijdragen aan een hogere positie in de zoekresultaten van een zoekmachine en meer klikken op de link naar de pagina.

Het is belangrijk om te onthouden dat meta tags en descriptions slechts een deel zijn van SEO en niet de enige factor die van invloed is op de positie van een pagina in de zoekresultaten van een zoekmachine. Andere belangrijke factoren zijn onder meer de kwaliteit van de inhoud, de structuur van de website, en de autoriteit van de pagina.

Een goede relatie begint
met een goed gesprek

Ben je benieuwd wat we voor je kunnen betekenen, of wil je gewoon eens kennis maken?

Neem contact op met nils&paul