Content, in dit geval datgene wat jij online gebruikt om je boodschap bij jouw doelgroep te laten landen. Het creëren van bereik en aanzetten tot handelen. Daarom is content een belangrijke marketingtool.

Inhoud

Content is de inhoud. Inhoud van een pagina, inhoud van een evenement, etc. De manier waarop die inhoud wordt overgebracht is steeds belangrijker. Hoe krijg je jouw boodschap bij de bezoeker? Daar zijn verschillende soorten content voor te bedenken zoals:

  • Tekst
  • Afbeeldingen
  • Video

Of, een combinatie van bovenstaande in bijvoorbeeld een blog vlog pagina. Of gecombineerd op een product of categorie overzicht. Websites en webshops kunnen in grote lijnen gebruik maken van de zelfde soorten content.

Screenshot n&p
SScreenshot contenttypes

Content die er toe doet

De tijd dat je een pagina kon volschrijven met woorden om op die manier hoger te komen in Google is achterhaald.

Zorg dat de content die je aanbiedt een oplossing biedt aan je bezoeker. Dat kan bijvoorbeeld zijn door uit te gaan van vraagstellingen in je teksten waarin bezoekers zich herkennen. Maar ook een goede afwisseling van content types en het gebruik van toegankelijke content

Content beheer

Wij gebruiken bij al onze website- webshop en applicatie projecten Craft CMS voor contentbeheer, eventueel aangevuld met Craft commerce. Zo kun je zelf eenvoudig tekst en beeld op elkaar afstemmen.

Een keer sparren over content?

Opslag van gegevens *