1. Home
  2. /
  3. Kennisbank

Kleur en contrast op je website

In webdesign is kleurcontrast belangrijk om ervoor te zorgen dat de tekst en andere visuele elementen op een website duidelijk zijn en goed leesbaar zijn voor de gebruiker. Dit is vooral belangrijk voor gebruikers met een visuele beperking, zoals een slechtziendheid.

Hoe je het kan toepassen

Er zijn verschillende manieren om kleurcontrast te gebruiken in webdesign. Een van de belangrijkste is door te zorgen dat de achtergrondkleur en de tekstkleur een hoog kleurcontrast hebben. Dit betekent dat de kleuren sterk van elkaar verschillen, bijvoorbeeld door een donkere tekstkleur te gebruiken op een lichtere achtergrondkleur.

Visuele elementen

Het is ook belangrijk om te zorgen dat andere visuele elementen, zoals afbeeldingen en knoppen, voldoende kleurcontrast hebben ten opzichte van de achtergrondkleur. Dit maakt het gemakkelijker voor de gebruiker om deze elementen te onderscheiden en te navigeren op de website.

Hoe je er mee van start kan

Er zijn verschillende tools beschikbaar om te controleren of een website voldoet aan de kleurcontrast eisen, zoals de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) van het W3C. Deze tools kunnen webdesigners helpen om ervoor te zorgen dat hun website toegankelijk is voor alle gebruikers.

Wil je weten wat wij voor jou kunnen maken?

Opslag van gegevens